Theses on the same topic (having an identical keyword):

guerilla marketing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Guerilla marketing - šance pro malé a střední podniky
 (Jolana Poláková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tbqwp/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Kontroverzní marketingové metody a jejich využití v praxi (navržení vlastní guerilla marketingové kampaně pro společnost x)
 (Daniel Musil)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/sjku0/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Metody guerilla marketingu
 (Matěj Velička)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/bdcs3/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Patologické jevy ve společnosti a sociální marketing
 (Lenka Opálková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/j57s6/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Sociální guerilla marketing
 (Linda Lochařová)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//a57da5// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Buzz a ambush marketing a právo proti nekalé soutěži
 (Radek Lubina)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/scm1y/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Sponzoring a ambush marketing ve sportu
 (Adriana Plotzerová)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//glphs5// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Sponzoring a ambush marketing ve sportu
 (Eliška Komorová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72590 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Analýza možností využití marketingu ve sportu - Ambush marketing
 (Tomáš Vávra)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85100 | Ekonomika a management / Marketing a obchod | Theses on a related topic

Ambush marketing v souvislosti s olympiádou v Pekingu
 (Jan Mátl)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/15232 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)