Theses on the same topic (having an identical keyword):

Sportovní marketing

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Strukturování tenkých vrstev chalkogenidového skla složení As\dindex{50}Se\dindex{50} pomocí elektronové litografie
 (Michal Kurka)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yx84hu// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Theses on a related topic

Typologie tržního segmentu věkové skupiny 50+ a jeho zvláštnosti Komunikace vůči tržnímu segmentu 50+ v oblasti aktivní rekreace
 (Karolina ŠRÁMKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//bq2y46// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Postoje personalistů vybraných firem k zaměstnávání osob starších 50 let
 (Petra Mlýnková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jn2qr/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Opětovný vstup na trh práce a další vzdělávání v oblasti ICT pohledem nezaměstnaných žen 50+
 (Anna - Marie Široká)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hm928/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Příprava žen 50+ na opětovný návrat na trh práce
 (Monika Stříteská)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/em8o9/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Postoje a strategie dlouhodobě nezaměstnaných osob nad 50 let
 (Helena Sulková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o8w9e/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Proces adaptace zaměstnanců 50+ v novém pracovním prostředí
 (Tereza Břetenářová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r9rml/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Der Zweite Weltkrieg im westdeutschen Kriegsfilm der 50er Jahre / Druhá světová válka v západoněmeckém válečném filmu 50.let
 (Ivana BALUŠKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//5baie4// | Filologie / Němčina ve sféře podnikání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)