Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Ecotoxicity assessment of recycled concrete and secondary raw materials via freshwater algae
 (Erna Gjinolli)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//4hqydf// | Chemistry and Technology / | Theses on a related topic

Causes and consequences of crisis on the market for secondary raw materials.
 (Ivana Gojišová)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24905 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a správa životního prostředí | Theses on a related topic

Balíček oběhového hospodářství ve vztahu k odpadovému hospodářství
 (Vladislava Žídková)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130138 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Odpadové hospodářství v zahraničním obchodě České republiky
 (Karolína Kapounová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//857cs7// | Ekonomika a management / Ekonomika a management mezinárodního obchodu | Theses on a related topic

Strategie odpadového hospodářství pro vybrané území
 (Kateřina Krhánková)

2017, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//gvvo12// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Terciární čištění odpadních vod s ohledem na její opětovné využití v legislativním rámci ČR
 (Michaela Vojtěchovská Šrámková)

2018, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//0fioxx// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté) / | Theses on a related topic

Opětovné využití stavebních dřevěných konstrukcí pro výrobu nábytku
 (Petra Sedláčková)

2015, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//8nnqyx// | Dřevařství / | Theses on a related topic

Aplikace membránových technologií při opětovném využití odpadních vod
 (Radek Vurm)

2016, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//mkd8f2// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté) / | Theses on a related topic

Food Waste: Potraviny z odpadu nebo odpad z potravin?
 (Michaela Šebíková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7afxln// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

FOOD WASTE - potravinový odpad v domácnostech a maloobchodu
 (Vlasta NOVÁ)

2022, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//g89eqn// | Ekonomika a management / Strukturální politika EU a rozvoj venkova | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)