Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Zásady Lean Startup metodológie aplikované do prostredia zavedenej firmy
 (Nicole Fatinová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73638 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Proces vzniku a vývoje startupu, aplikace metodologie Lean Startup
 (Barbora Kúdeľková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75798 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Metoda The Lean Startup - inovace managementu
 (Tomáš Růžička)

2014, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//oz9wfw// | Ekonomika a management / Management podniku: Management malých a středních podniků | Theses on a related topic

Vývoj mobilní aplikace s využitím Lean startup metody
 (Jan Habich)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//o6hzip// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Theses on a related topic

Lean Start Up for product SweetBox
 (Anna Zhavoronkova)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70290 | Ekonomika a management / Corporate Finance and Management | Theses on a related topic

Business Model Canvas kulturního gastronomického zařízení
 (Romana Čertíková)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76280 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Založení nového podniku pomocí nástroje Lean Canvas
 (Milan Vymlátil)

2019, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//562rel// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Model Lean Canvas specifického restauračního zařízení
 (Daniel Baxa)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71818 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Business plan (model lean canvas)
 (Lucie Strupplová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53061 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Komponenty pro výukový materiál - HTML elementy Canvas a SVG
 (Lukáš LEDVINA)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qtbimf// | Přírodovědná studia / Informatika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)