Theses on the same topic (having an identical keyword):

Terciární vzdělávání

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 42 theses)
Problematika terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení
 (Miroslava Holá)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rtax4/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Péče o studenty se specifickými poruchami učení na třebíčských školách
 (Petra Soboňová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s6gcj/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

E-learning pro studenty se specifickými nároky
 (Ján Šúst)

2006, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sj30h/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Modifikace systému Moodle pro studenty se specifickými nároky
 (Martin Fraňo)

2007, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t4yg0/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Analýza podmínek ke studiu na OU v Ostravě pro studenty se SVP
 (Jiří NOVÁK)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jby5n1// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Problematika studentů se specifickými poruchami učení v kontextu terciárního vzdělávání
 (Daniela Žampová)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM557 | Vychovatelství / Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii | Theses on a related topic

Služby středisek vysokých škol poskytované studentům se sluchovým postižením
 (Petra Seidlová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gj54q/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Povědomí studentů pedagogických fakult o studentech se sluchovým postižením
 (Karolína Hedbávná)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/szbqo/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

E-learning a vysokoškolští studenti se speciálními potřebami
 (Miroslava Kudláčová)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bs7jk/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Student se specifickými potřebami v terciárním vzdělávání
 (Jana PASZOVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//59sqok// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 42 theses)