Theses on the same topic (having an identical keyword):

Bariéry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Celoživotní učení v kontextu životní dráhy
 (Eva STUPKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zqlr8s// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Celoživotní učení u jedinců s mentálním postižením
 (Igor Klečka)

2006, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fdudu/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Motivace k formálnímu vzdělávání dospělých
 (Petr Staněk)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0jr7/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky pro střední školy | Theses on a related topic

Lidské zdroje a zaměstnanost
 (Pavla Tothová)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74558 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)