Theses on the same topic (having an identical keyword):

Bariéry

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Konzumní kultura jako morální problém
 (Igor Janeček)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s9bqi/ | Specializace v pedagogice / Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Ekologická filozofie a její aplikace do vzdělávání
 (Jaroslav Mikoška)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lqb9i/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd pro střední školy | Theses on a related topic

Motivace k formálnímu vzdělávání dospělých
 (Petr Staněk)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0jr7/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství pedagogiky pro střední školy | Theses on a related topic

Spirála učení a skepse aneb Celoživotní učení sociálních pedagogů
 (Pavla Frňková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g98sw/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Celoživotní učení formou dobrovolnické činnosti ve zdravotnické a sociální oblasti
 (Simona Jírcová)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//da2anl// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Co si myslí studenti sociální politiky a sociální práce o studiu sociální politiky a sociální práce
 (Vítězslav Mužík)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aucvy/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Celoživotní učení sociálních pracovníků
 (Marie TOMALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//sij2wb// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Celoživotní učení se jako prostředek řešení sociálních problémů seniorů
 (Michaela KOCMANOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ircd4l// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Celoživotní učení v profesi porodní asistentky
 (Lenka Mikulíková)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fwhil/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Celoživotní učení se jako prostředek řešení sociálních problémů dospělých
 (Helena JESTŘÁBOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rimlan// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)