Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Návrh propagace regionu Slovácko pomocí internetového marketingu
 (Tereza Knotková)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nq3fwv// | Ekonomika a management / Management cestovního ruchu | Theses on a related topic

Vývoj a postavení chráněných území při ochraně životního prostředí na území České republiky
 (Zuzana Trinkwitzová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/y339d/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Území členských zemí se zvláštními vztahy k EU (OMR, zámořská území, speciální území)
 (Tereza STEHLÍKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rk9f68// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Výstavba železničních tratí na území Kraje Vysočina a její vliv na rozvoj území
 (David KUDLÁČEK)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//zh7h34// | Geografie / Geografie pro veřejnou správu | Theses on a related topic

Stabilizace území po hornické činnosti v lokalitě bývalého dolu Vítězství v katastrálním území Horní Kalná
 (Jaroslav Votoček)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115294 | Hornictví / Hornické inženýrství | Theses on a related topic

Turismus v chráněném území (území dle výběru studenta)
 (Marcela Šrůtková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id//s3vmdu// | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Maloplošné chráněné území s geologickou tematikou na území CHKO Jeseníky
 (Veronika Rýpalová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108268 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic

Zhodnocení protierozních výsadeb stromů v degradovaném území vesnických komunit Umbullo Kajimma a Shamena Hurufa na území jižní Etiopie
 (Petr Zobaník)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//outisu// | Lesnictví / Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí | Theses on a related topic

Veřejnoprávní podmínky umístění stavby, změny využití území a změny vlivu užívání stavby na území
 (Eliška BEUTLOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//t3xl1b// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)