Theses on the same topic (having an identical keyword):

volby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Analýza volebních dat ČSÚ pro volbu prezidenta ČR 2018 - diference volební účasti, výsledků voleb mezi jednotlivými okresy
 (Jana Belaníková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/c3iit/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Analýza volebních dat ČSÚ pro volbu prezidenta ČR 2018 - diference volební účasti, výsledků voleb mezi jednotlivými okresy
 (Jana Belaníková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/c3iit/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Srovnání volebních odhadů a výsledků voleb do PS 2017 a prezidentských voleb 2018
 (Alena Borotová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74397 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Analýza volebních dat ČSÚ pro volbu prezidenta ČR 2018 - diference volební účasti, výsledků voleb mezi jednotlivými okresy
 (Jana Belaníková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/c3iit/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Vývoj demografických a socioekonomických ukazatelů nemocnosti obyvatelstva České republiky v letech 2007–2017
 (Tereza Šlechtová)

2019, Diplomová práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ejp2ya// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionů | Theses on a related topic

Analýza volebních dat ČSÚ pro volbu prezidenta ČR 2018 - diference volební účasti, výsledků voleb mezi jednotlivými okresy
 (Jana Belaníková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/c3iit/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Vplyv vybraných makroekonomických ukazovateľov na vývoj kriminality v krajinách Európy a ČR v rokoch 2008 – 2017
 (Bianka Graindová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75539 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

Analýza volebních dat ČSÚ pro volbu prezidenta ČR 2018 - diference volební účasti, výsledků voleb mezi jednotlivými okresy
 (Jana Belaníková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/c3iit/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Venkov proti městu? Geografická analýza volby prezidenta ČR v roce 2018
 (Filip Hermann)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ufo4b/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)