Theses on the same topic (having an identical keyword):

volby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Dopady ekonomické krize na nezaměstnanost dle pohlaví, věku a vzdělání na příkladu České republiky
 (Jana Beranová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48900 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonomická demografie | Theses on a related topic

Míra nezaměstnanosti z hlediska oboru vzdělání na Plzeňsku
 (Alena VOŘÍŠKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zq7wt9// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vliv vzdělání na nezaměstnanost
 (Regina BROŽOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dr4n5r// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

Minimální mzda a míra nezaměstnanosti v České republice
 (Lucie Spurná)

2018, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zoxj1v// | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Analýza volebních dat ČSÚ pro volbu prezidenta ČR 2018 - diference volební účasti, výsledků voleb mezi jednotlivými okresy
 (Jana Belaníková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/c3iit/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)