Theses on the same topic (having an identical keyword):

divadlo

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)
Financial Analysis of the Hainan Airlines
 (Jingyi Liu)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112867 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Financial Analysis of HUAWEI Company
 (Zhuo Zhang)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97186 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Financial Analysis of the Selected Company
 (Gaoge Jin)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133016 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Financial Analysis of the China Mobile Company
 (Yulei Chen)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91383 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Financial Situation and its Assessment in Wanda Group Company
 (Rong Huang)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135362 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Kulturní politika na úrovni obcí
 (Svatava Postůvková)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkaur/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa (L'Administration publique) | Theses on a related topic

Analýza grantové činnosti Třebíče jako nástroje kulturní politiky města
 (Lucie Ošmerová)

2021, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/n9226/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Finanční analýza divadelních institucí zřizovaných statutárním městem Brnem a jejich možná transformace
 (Tomáš Janků)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/od40i/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Transformace zahraniční politiky Jihoafrické republiky v letech 1994-2017
 (Eliška STRAKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//sz8zte// | Politologie / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Trh, stát a občan z pohledu změn v bezpečnostní politice a transformace české společnosti a ekonomiky
 (Michaela Drázská)

2018, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2qwwxn// | Ekonomika a management / Management ochrany podniku a společnosti | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 34 theses)