Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Psychosociální souvislosti duševní pohody u osob s mírnou kognitivní poruchou a osob se subjektivní poruchou paměti
 (Naďa Hana Jírová)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/naonm/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Efekt intenzivní tanečně-pohybové intervence na kognitivní funkce zdravých seniorů a pacientů s mírnou kognitivní poruchou
 (Sylvie Kropáčová)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dbi82/ | Psychologie (čtyřleté) / Klinická psychologie | Theses on a related topic

Úloha genu pro TOMM40 v patogenezi mírné kognitivní poruchy
 (Barbora Tomečková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m85nk/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Vztah mezi polymorfizmy kandidátních genů a mírnou kognitivní poruchou
 (Barbora Tomečková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jf0az/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Duální mechanismus kontroly u seniorské populace zdravé a s mírnou kognitivní poruchou
 (Miroslava Jurkasová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c5kl3/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Využití neuropsychologických testů pro časnou detekci mírné kognitivní poruchy
 (Renáta RUCKÁ)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mlktc7// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví | Theses on a related topic

Možné rizikové faktory komplikovaného průběhu klíšťové meningoencefalitidy
 (Martina Pýchová)

2014, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l16es/ | Vnitřní nemoci (čtyřleté) / Vnitřní nemoci | Theses on a related topic

Multimorbidita a jiné faktory ovlivňující soběstačnost seniorů
 (Emmanuela Fernandová)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r1g4r/ | Vnitřní lékařství / Vnitřní nemoci | Theses on a related topic

Rizikové faktory rodinného prostředí vedoucí k umístění dítěte do dětského domova
 (Dita Machová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fq2ck/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)