Theses on the same topic (having an identical keyword):

Regionálna politika EÚ

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Současná politika soudržnosti EU a její vliv na ekonomické disparity mezi regiony ČR
 (Karolína Holevová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/81798 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Evropská integrace | Theses on a related topic

Regionální politika EU - reforma pro období 2007-2013
 (Lukáš Švajda)

2007, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oodi1/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Regionální politika EU - reforma pro období 2007-2013
 (Lukáš Švajda)

2007, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oodi1/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

EU Structural Funds in Slovakia
 (Barbora Janičová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/22065 | Ekonomika a management / International Business - Central European Business Realities | Theses on a related topic

Regionální politika EU: Španělsko, na příkladu Andalusie
 (Barbara Pachingerová)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/2093 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Does European Union and national regional policy correlate with a decrease in unemployment rate in Romania?
 (Diana Gorda)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/47963 | Ekonomie a hospodářská správa / Economics | Theses on a related topic

L'analyse comparative de l'anglais et du français dans les textes traduits de l'Union européenne
 (Katarína Mináriková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogc0n/ | Filologie / Francouzský jazyk a literatura | Theses on a related topic

L'analyse comparative de l'anglais et du français dans les textes traduits de l'Union européenne
 (Katarína Mináriková)

2011, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kyx19/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Brexit: The 2016 United Kingdom European Union Referendum
 (Tomáš Zigo)

2017, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e4ox8c// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Value-added Tax on private goods in the electronic commerce market of the European Union
 (Thomas Simančík)

2020, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wc12bv// | Economics and Management / Business Economics and Management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)