Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Organické sloučeniny boru jako fluorescenční biosondy
 (Diana Briestenská)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ooka7a// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Theses on a related topic

D-A a D-A-D´ luminofory s oxazaborinovým akceptorem
 (Diana Briestenská)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4hzvnf/BriestenskaD_D_A_a_D_A_D_Luminofory_PS_2020.pdf/ | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Organické sloučeniny boru jako fluorescenční biosondy
 (Diana Briestenská)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ooka7a/BriestenskaD_OrganickeZluceniny_PS_2018.pdf/ | Farmakochemie a medicinální materiály / | Theses on a related topic

Značení DNA elektrochemicky aktivními skupinami a luminofory pro analýzu nukleotidových sekvencí
 (Zdenka Dudová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pec9r/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Laserem excitované luminofory
 (Vojtěch Miller)

2020, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//g0pffl// | Aplikované vědy v inženýrství / | Theses on a related topic

D-A a D-A-D´ luminofory s oxazaborinovým akceptorem
 (Diana Briestenská)

2020, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//4hzvnf// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Aparatura pro měření barevných CIE souřadnic luminoforů pro LED
 (Štěpán Novotný)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB10755 | Fyzika / Fyzikálně-technická měření a výpočetní technika | Theses on a related topic

Měření statických a dynamických charakteristik luminoforů
 (Josef Svatuška)

2011, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87075 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

Vliv stárnutí na parametry luminoforů
 (Jan Wasserbauer)

2014, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104234 | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Theses on a related topic

Měření parametrů odrazivosti luminoforů
 (Štefan Čambora)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98732 | Informační a komunikační technologie / Mobilní technologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)