Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)
Důvody řízení motorových vozidel pod vlivem návykových látek
 (Ľubomíra Vaňková)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mhjde/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Trestněprávní a kriminalistické aspekty řízení motorového vozidla pod vlivem omamných a psychotropních látek
 (Pavel Skoupil)

2020, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mokr5/ | Veřejná správa / Teorie a praxe trestního a správního procesu | Theses on a related topic

Přestupky spáchané při řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu
 (Michaela Kvasnicová)

2020, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/pkwmn/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Theses on a related topic

Postup správního orgánu při rozhodování o dopravních přestupcích spáchaných řidiči pod vlivem jiných návykových látek.
 (Václav Kaňkovský)

2021, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/unrvv/ | Veřejná správa a sociální politika / | Theses on a related topic

Finanční řízení a hodnocení finančního zdraví podniku pod vlivem IFRS
 (Martin Řípa)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/s8s9n/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Finanční řízení a hodnocení finančního zdraví podniku pod vlivem IFRS
 (Ondřej Zavadil)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cix81/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Účinnost trestní politiky v případech řízení vozidla pod vlivem návykových látek
 (Jan Šťastný)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12950 | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Dopravní přestupky spáchané pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek
 (Josef Pehr)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

http://theses.cz/id//nq9j1s// | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Ohrožení pod vlivem návykové látky
 (Jindřiška HAZUKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ec7p52// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Dopravní úrazy řidičů pod vlivem návykových látek, na území Opavska v období 2010-2015
 (Vratislav ŠTĚBRA)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//5m2asv// | Bezpečnost společnosti / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 35 theses)