Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sociální problém

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Social impacts of fraudulent academic and professional qualifications
 (Daniel Hruška)

2020, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//q2af0q// | Economics and Management / Business Economics and Management | Theses on a related topic

Regresní terapie jako účinná forma sociální pomoci
 (Ivana Petrželová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j04p0/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Regresní terapie jako účinná forma sociální pomoci
 (Ivana Petrželová)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j04p0/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Etické a sociální problémy sociálních sítí
 (Jakub Janata)

2016, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ry13q2// | Mediální a komunikační studia / Sociální a mediální komunikace | Theses on a related topic

Etické problémy a dilemata v praxi pracovníků státní sociální podpory
 (Jaroslava Ferdová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pce1y/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Etický problém v sociální práci se seniory: agresivní klient
 (Lucie KRAŤOCHOVÁ)

2019, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5biu40// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Etické problémy a dilemata sociálních pracovníků s drogově závislými
 (Martina Fousková)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13773/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Prostituce jako etický a sociální problém
 (Pavel Odložilík)

2013, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//37tpjs// | Sociální práce / Penitenciární péče | Theses on a related topic

Etické problémy a dilemata sociálních pracovníků v organizaci pro pěstounské rodiny
 (Hana Gorčicová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/m25y4/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Vybrané etické problémy, s nimiž se může setkávat sociální pracovník v domově pro seniory při péči o umírající klienty.
 (Petra PFEFFROVÁ)

2017, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//52w3dj// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic