Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Vnitřní demokracie a organizační struktura politických stran
 (Tomáš MĚCHURA)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//61nr42// | Politologie / | Theses on a related topic

Monistická struktura akciové společnosti
 (Hana Řeháková)

2022, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/85784 | Podnikání a právo / | Theses on a related topic

Organizační struktura podniku, s ní spojená rizika a jejich řízení
 (Veronika Mrvíková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ms2i0/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Organizační struktura monisticky řízené akciové společnosti
 (Petra Jandlová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/t3sfk/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Optimalizace organizační struktury podniku
 (Pavel Zimmermann)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ooazp/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Inovace organizační struktury podniku
 (Darek Haumer)

2017, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/afj2g/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vliv organizační struktury na řízení cash flow
 (Markéta Tintěrová)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/u234c/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

Formy interní komunikace a jejich náklady ve stavebním podniku
 (Robin Hrňa)

2020, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/139989 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

Společenská odpovědnost firem ve vztahu k neziskovému sektoru
 (Veronika LUKEŠOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//5p6dna// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Komunikační kompetence a kompetence k učení žáků v základní škole
 (Katrin HRUBÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nmbt8b// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)