Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Blended learning
 (Michal Ira)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//nf4d27// | Elektrotechnika a informatika / Počítačové systémy | Theses on a related topic

E-learning a jeho aplikace v kombinované formě studia
 (Tomáš Kazda)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/xl17h/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Energetika – studijní opora pro výuku na SŠ
 (Ondřej Milo)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ehm9q/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

E-Learningový kurz pro předmět ICT na střední odborné škole v prostředí LMS Moodle
 (Jan Petr)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/klrlm/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

E-Learning a tvorba kurzu v LMS Moodle
 (Oldřich Černý)

2020, absolventská práce CŽV, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//959zbi// | Studium v oblasti pedagogických věd / Učitelství odborných předmětů | Theses on a related topic

Využitie vybraných interaktívnych statických a dynamických prvkov e-learningu vo výuke predmetu ICT v LMS MOODLE.
 (Petr Zatloukal)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vtnv7o// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Theses on a related topic

Tvorba výukových materiálů v LMS Moodle
 (Ondřej Melichar)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qjs4e/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

E-learning a tvorba e-learningového kurzu v systému Moodle
 (Denisa Havlíčková)

2016, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/08qicp/ | / | Theses on a related topic

E-learningový kurz MS Word 2013 v LMS Moodle
 (Radek RAŠKA)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//m2dckl// | Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic

Audiovizuální prostředky pro podporu výuky v LMS Moodle
 (Tomáš DOLEŽEL)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//r78tlg// | Specializace v pedagogice / Informační a komunikační technologie ve vzdělávání | Theses on a related topic