Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Fenomén fotbalového chuligánství na případu ostravských rowdies
 (Aneta MARKUSOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hblwsh// | Humanitní studia / Management v neziskovém sektoru | Theses on a related topic

Realizace a přínos výkonu trestu obecně prospěšné práce
 (Lenka LELKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//x06nih// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Trest obecně prospěšných prací z pohledu restorativní justice
 (Vratislav Somol)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//i2svr3// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Alternativní tresty v agendě Probační a mediační služby se zaměřením na trest obecně prospěšných prací
 (Denisa Racková)

2014, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/a7vk0/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Sociální práce s odsouzenými k trestu zákazu vstupu na sportovní utkání
 (Monika KOŤÁTKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//eo5eq9// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce na odděleních dávek pomoci v hmotné nouzi Úřadů práce ČR po sociální reformě roku 2012
 (Soňa Adamová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qknby/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Vzdělávání v oboru sociální práce versus praxe sociální práce
 (Veronika RASZKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//5p41nk// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Sociální práce očima zaměstnanců nepracujících v oboru sociální práce v Ústeckém kraji
 (Petra ŠTĚDROŇOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8agf9p// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Životní situace rodinných pečujících a intervence sociální práce
 (Olga Hubíková)

2019, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kd2pc/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

Dělání sociální práce při střetávání profesionálního a spirituálního diskursu – studie kritických incidentů krizové intervence
 (Jan Kaňák)

2018, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uxmj9/ | Sociální politika a sociální práce (čtyřleté) / Sociální politika a sociální práce | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)