Theses on the same topic (having an identical keyword):

Alternativní paliva

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 5 » (total: 49 theses)
Vliv mezinárodních dokumentů na provozování mezinárodní silniční dopravy
 (Tomáš Lonský)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//53ofx1// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

Kamionová doprava a její význam pro Českou republiku
 (Lukáš Červenka)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/yu4wu/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Mezinárodní kamionová doprava z pohledu práva
 (Patricie KŘESINOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kxrt00// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Mezinárodní silniční nákladní doprava a její environmentální dopady
 (Marika MICHALSKÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//r3vcfa// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Doprava v zahraničním obchodě
 (Jiří Vlček)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/w34dv/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Doprava v zahraničním obchodě - společnost ThyssenKrupp Ferrosta
 (Kristýna Mikovcová)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mqm5q/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Mezinárodní kamionová doprava ČR po vstupu do EU
 (Pavlína BLABOLILOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jh0s2y// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

DOPRAVA POTRAVIN A PODMÍNKY PRO JEJÍ REALIZACI
 (Žaneta Flöhslerová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o.

http://theses.cz/id/ju95t6/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a cestovního ruchu | Theses on a related topic

Mýtné a jeho vliv na kamionovou dopravu
 (Jiří Vlček)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/cx6li/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Trestné činy v silniční dopravě
 (Michaela Smetanová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mcn1f/ | Právní specializace / Právo v podnikání | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 5 » (total: 49 theses)