Theses on the same topic (having an identical keyword):

depresivní porucha

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Deficit kognitivních funkcí u pacientů s Parkinsonovou chorobou
 (Michaela DZÍBELOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ev5vto// | Psychologie / | Theses on a related topic

Kognitivní deficit u depresivní poruchy a jeho ovlivnění pomocí repetitivní transkraniální magnetické stimulace a elektrokonvulzivní terapie
 (Jan Tuček)

2010, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zyfkl/ | Psychiatrie (čtyřleté) / Psychiatrie | Theses on a related topic

Efekt rTMS na hybné symptomy, kognitivní funkce a kortikální excitabilitu u pacientů s Parkinsonovou nemocí a cévním onemocněním mozku
 (Silvie Sedláčková)

2009, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qfq7e/ | Neurologie (čtyřleté) / Neurologie | Theses on a related topic

Kognitivní deficit u depresivní poruchy a těžké depresivní fáze s psychotickými příznaky
 (Sylvie Fedorová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dl7a3/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Kognitivní deficit u deprese v době remise
 (Eliška Dočkalová)

2007, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/knu3n/ | Psychologie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)