Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Optical temperature measurement, the dependence of the effect of emissivity and measurement methods
 (Jan SMOLKA)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//m7wkzm// | Fyzika / Aplikovaná fyzika | Theses on a related topic

Model of design principles for the definition of data for the consistency of evaluation in Enterprise Governance of IT
 (Christian Hitz)

2015, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79046 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Advanced Digital Methods for Precise Measurement of Length
 (Šimon Řeřucha)

2012, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/neec4/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Theses on a related topic

Alternativní paliva v silniční osobní dopravě
 (Vladimír Dubanský)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/79928 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Nástup a rozvoj alternativního paliva E85 v ČR
 (Jan Veselský)

2015, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/cy7tf/ | Soukromoprávní studia / Obchodněprávní vztahy | Theses on a related topic

Alternativní paliva pro spalovací motory
 (Jiří Káňa)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//dawml1// | Technické znalectví a pojišťovnictví / Technické znalectví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Návrh elektrického zapojení soustavy dopravní trasy pro alternativní paliva
 (Ludvík MALEC)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojního inženýrství / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//coijb5// | Energetika / Energetika - teplárenství | Theses on a related topic

Vliv způsobu přípravy směsi zážehových motorů spalující alternativní paliva na koncentraci negativních polutantů
 (Martin Švéda)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//kcudms// | Zemědělská specializace / Automobilová doprava | Theses on a related topic

Vyhodnocení modernizace a rozšíření technologie na zpracování alternativního paliva.
 (Jan Mitáš)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137249 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Obnova vozového parku s využitím alternativního paliva CNB ve vybrané společnosti
 (Klára Dufková)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//2l77gt// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)