Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

experimentální ekonomie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Využití experimentální ekonomie pro úlohy podnikové ekonomiky
 (Radek ALEŠ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fkuys6// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Porovnání decentralizované a centralizované čistírny odpadních vod v Mariánských Radčicích
 (Karin Kováčová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119919 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Návrh a realizace projektu vědeckého classroom experimentu
 (Olga SOJKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y0djqc// | Systémové inženýrství a informatika / Systémy projektového řízení | Theses on a related topic

Využití experimentální ekonomie pro úlohy podnikové ekonomiky
 (Radek ALEŠ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fkuys6// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Návrh a realizace projektu vědeckého classroom experimentu
 (Olga SOJKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//y0djqc// | Systémové inženýrství a informatika / Systémy projektového řízení | Theses on a related topic

Aktuální otázky spolupráce služby pořádkové policie s veřejností - "Projekt Bezpečné město"
 (Tomáš Svoboda)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/svf8e/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Projekt Zdravá města v rozvoji obcí, měst a regionů v ČR a v Evropě
 (Monika Nytrová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/m69b6/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Návrh a implementace analýzy datových toků úloh nástroje IBM DataStage pro projekt Manta
 (Vladyslav Zavirskyy)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//g47vwe// | Informatika / | Theses on a related topic

Controlling, jeho úloha, základní funkce a projekt implementace ve společnosti
 (Stanislav Myška)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/90734 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Projekt rozvoje portfólia služeb internetového portálu Vychytané.sk
 (Robert Pohuba)

2013, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wr5meb// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)