Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 38 theses)
Marketing města a „Smart Cities“
 (Kristýna Minaříková)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/wbzi3/ | Hotelnictví, cestovní ruch a marketing / Marketingový management v cestovním ruchu a hotelnictví | Theses on a related topic

Personální marketing ve vybrané společnosti
 (Ester Poláková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/yoseb/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Personální marketing (vybraného podniku)
 (Martina Pivoňková)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/va7f4/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Marketing ubytovacích služeb
 (Markéta VURMOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//u4i439// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Theses on a related topic

Event marketing - návrh zlepšujících opatření pro konkrétní akci
 (Andrea OUDESOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//948dp0// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Theses on a related topic

Marketing a marketingová komunikace města Stříbra
 (Radka Nováková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dmbkt/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Marketingový audit ve finanční instituci
 (Milena Ivakinová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/xb6as/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Marketingový audit festivalu Divadelní svět Brno
 (Kateřina Balíková)

2018, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/o80tt/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Marketingový audit HaDivadla, divadelní scény Centra experimentálního divadla
 (Nikola Cziglová)

2017, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/swurg/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství | Theses on a related topic

Audit marketingové strategie
 (Markéta Váňová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/d7mgk/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management podniku | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 38 theses)