Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Modelování cen elektřiny
 (Roman Nahálka)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ehx06/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Modelování cen elektřiny
 (Roman Nahálka)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ehx06/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Modely časových řad pro binární a spojitá meterologická data
 (Thanh Trang Pham)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/isj97/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Modely časových řad s aplikacemi v ekonomii
 (Milan Machalec)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ho8ut/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Stochastické modely epidemií
 (Marie Langrová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/md8mw/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Modely nestacionárních časových řad
 (Tereza Haraštová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/widnj/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Modely predikující incidenci zhoubných nádorů na příkladu zhoubného melanomu v ČR
 (Mariya Antonova)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q0z4j/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Jednorozměrné dynamické lineární modely v analýze časových řad
 (Kateřina Hůlková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/djyvi/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Modely a metody analýzy ekonomických časových řad
 (Milan Machalec)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/natj3/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Modely sezónních časových řad s ilustrací na datech o prodejích golfového příslušenství
 (Michaela Kadlecová)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/76113 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)