Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Cestovní ruch

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)
Analýza provozu hotelu Grand Majestic Plaza v Praze
 (Kamila Fišarová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//51ympj// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

Kongresové služby vybraných hotelů v Praze (srovnávací analýza)
 (Zuzana Kocourková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11746/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Rizika v hotelnictví a možnosti prevence
 (Petr Jaroš)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/14805/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Kongresové služby vybraných hotelů v Praze (srovnávací analýza)
 (Zuzana Kocourková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11746/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Systém vzdělávání v Orea hotels, sro
 (Barbora Holečková)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//rrp3ts// | Sociologie / Sociologie-Andragogika | Theses on a related topic

Hospodářská politika ČR po vstupu do EU a její dopad na rozvoj "OREA HOTELS"
 (Michaela VÍTKOVÁ)

2006, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gp4mh8// | Ekonomika a management / Management a marketing | Theses on a related topic

Kongresové služby vybraných hotelů v Praze (srovnávací analýza)
 (Zuzana Kocourková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11746/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Kongresové služby vybraných hotelů v Praze (srovnávací analýza)
 (Anna Votočková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/10191/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Kongresové služby vybraných hotelů v Praze (srovnávací analýza)
 (Zuzana Kocourková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/11746/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Marketingová komunikácia a služby poskytované určitému trhovému segmentu
 (Zdenka Horváthová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/16913/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu (studium pro absolventy VOŠ) | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 33 theses)