Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Kulturní a kreativní průmysly a regenerace lokalit brownfields
 (Petra Kneslová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ppupq/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Regenerace městských center a vnitřních měst v kontextu shrinking cities
 (Alexandr NOVÁČEK)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//c8zk79// | Geografie / Ekonomická geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru, urbánní regenerace anglických měst jako příklad dobré praxe pro Českou republiku
 (Tadeáš Novák)

2013, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rtai05// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Role kultury v procesu regenerace post-industriálního města
 (Barbora Milatová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48662 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionální studia | Theses on a related topic

Kulturní okrsky a urbánní regenerace v kontextu kreativního města: případová studie Toronto
 (Lukáš DANKO)

2012, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mc4vcc// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Potenciál a bariéry regenerace urbánních brownfields (příklad města Přerov)
 (Vojtěch ŠPONAR)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8pthlx// | Geografie / Regionální geografie | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní klastry a regenerace měst ve Skotsku jako příkladu dobré praxe pro Českou republiku
 (Ivona Cukrová)

2013, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wgqtar// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Role sportu v urbánní regeneraci
 (Adriana SOCHOVÁ)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//klcqke// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Rozvoj města Krnova v období 1990-2010.
 (Jiří NOVÁK)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//15psmo// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Kulturní a kreativní průmysly Kulturní a kreativní centra v České republice Industra Brno
 (Petr Novák)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ij2f0/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny divadla | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)