Theses on the same topic (having an identical keyword):

Environmentální věda

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)
Vizualizace nejistoty v environmentálních studiích
 (Jan BRUS)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//34uobh// | Geografie / Geoinformatika a kartografie | Theses on a related topic

Use of Geographic Information System in Environmental Science
 (Ondřej Sáňka)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xp2hp/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Spatial framework for real estate analysis: The case of the Czech Republic
 (Petr Hrobař)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/84447 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

INEQUALITY IN CITIES An analysis of income distributions and spatial patterns in American and European metropolitan areas
 (Martin Lukavec)

2015, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78055 | Ekonomie a hospodářská správa / Regionalistika - veřejná správa | Theses on a related topic

Spatial data structures for point cloud analysis and visualization
 (Vojtěch Uher)

2020, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145013 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika | Theses on a related topic

Analýza prostorových vzorů velkých prostorových dat (Big Spatial Data)
 (Petr Vodička)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eq2jb/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Analýza prostorových vzorů velkých prostorových dat (Big Spatial Data)
 (Petr Vodička)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eq2jb/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Spatial data structures for point cloud analysis and visualization
 (Vojtěch Uher)

2020, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145013 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika | Theses on a related topic

Spatial Data Browser for Metaverse
 (Michal Mitter)

2022, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mvglav// | Inženýrská informatika / Automatizace řízení a informatika | Theses on a related topic

Možnosti využití otevřených dat (open data) ve vybraných agendách veřejné správy
 (Anna Hradecká)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gcixv/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 31 theses)