Theses on the same topic (having an identical keyword):

360degree feedback

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

360° zpětná vazba jako nástroj hodnocení zaměstanců
 (Štěpán CVRČEK)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cu8i33// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

360stupňová zpětná vazba
 (Marcela STŘEŠŇÁKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//t61t4v// | Pedagogika / Andragogika v profilaci na personální management | Theses on a related topic

360° zpětná vazba u lektorů
 (Helena POCHOBRADSKÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//sqwnmf// | Humanitní studia / Sociologie - Andragogika | Theses on a related topic

360 zpětná vazba - vliv osobnosti hodnotitele na hodnocení
 (Petra Mašková)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/be2vy/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Zavedení 360 stupňové zpětné vazby ve firmě
 (Martina Čechovská)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85261 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Využití 360° zpětné vazby v hodnocení sportovních lektorů
 (Gita Voltrová)

2014, Bakalářská práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/vl3qpq/ | Ekonomika a management / Personální management v průmyslových podnicích | Theses on a related topic