Theses on the same topic (having an identical keyword):

anglicky jazyk

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Textový editor - předmět rozšiřující Český jazyk, Anglický jazyk a Informatiku
 (Emil HORKÝ)

2022, absolventská práce CŽV, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//zzzg3e// | Koordinace v oblasti ICT - studium k výkonu specializovaných činností / | Theses on a related topic

Způsoby vyjádření jednotlivých sémantických situací českého dativu v germánských jazycích se zaměřením na jazyk anglický a německý
 (Jakub ŘÍHOVSKÝ)

2024, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qt48ou// | Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání (maior) + Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání (minor) | Theses on a related topic

Vliv online výuky na jazykové dovednosti studentů oboru Anglický jazyk pro manažerskou praxi
 (Michaela Minářová)

2023, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2ukcnv// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic

Názory učitelů na výuku cizích jazyků se zaměřením na anglický jazyk u žáků 1. stupně základních škol
 (Anita Čechová)

2024, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2802ek// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Znalostní a dovednostní rozdíly mezi žáky učícími se anglický jazyk od první a třetí třídy základní školy
 (Eva Veselá)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hmxzv/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Hudební schopnosti a výslovnost u žáků učících se anglický jazyk na 1. stupni ZŠ
 (Anna Dubská)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ex947/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Jazykové vzdělávání dospělých pomocí Callanovy metody (anglický jazyk)
 (Terezie FLÍDROVÁ)

2023, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//niq0k1// | Andragogika / Andragogika / Sociologie | Theses on a related topic

Učební strategie žáků gymnázií v předmětu Anglický jazyk
 (Lukáš Hornoch)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vu4rg/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Příprava, realizace a evaluace Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se zaměřením na vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace - Cizí jazyk - Anglický jazyk
 (Miroslav FILIP)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0qdmug// | Učitelství pro základní školy / Učitelství cizích jazyků pro základní školy - anglický jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)