Theses on the same topic (having an identical keyword):

animation

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Animácia výrazových prostriedkov cartoonových postáv v 3d
 (Monika Lukáčová)

2010, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d92ic/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Vývoj 2D vektorovej animácie
 (Vladislav HROŠ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//uooomh// | Výtvarná umění / Intermediální umění | Theses on a related topic

Využitie čiernobielej kresby ako výrazový prvok v novodobej animácii
 (Zuzana BOTKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta umění / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mrtncz// | Výtvarná umění / Animovaná tvorba | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)