Theses on the same topic (having an identical keyword):

api

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Návrh riešenia a vývoj API pre spoločnosť Central Warehouse Solution
 (Miloš Halecký)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54807 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Vizuální konfigurace testů API
 (Petr VOLF)

2018, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rz7tgc// | Inženýrská informatika / Informatika | Theses on a related topic

Stanovení velikosti částic heterocyklických API látek
 (Nicole KLEGOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3nyari// | Chemie / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

Implementace stereovizního algoritmu pomocí CUDA API
 (Jakub Hubáček)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6k2i5b// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Development of vibration spectroscopic methodology for the identification of drugs with the same API
 (Lucie Krčová)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//lqvuy1// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

Nástroje pro hromadné generování a předzpracování dat pro fulltextové vyhledávání včetně API
 (Eduard Kubanda)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128624 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Stanovení Hansenovských parametrů rozpustnosti polymerů a API používaných ve farmaceutickém průmyslu
 (Eva Soldánová)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//g6lk3p// | Syntéza a výroba léčiv / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)