Theses on the same topic (having an identical keyword):

aps

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Analýza implementace a využití propojení plánovacího APS SW a stávajícího ERP systému
 (Michal Kalinec)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g45im/ | Systémové inženýrství a informatika / Podniková informatika | Theses on a related topic

Dramaturgické priority APS Moravan
 (Veronika Hromková)

2012, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/x046o/ | Hudební umění / Dirigování sboru | Theses on a related topic

Plánování výroby s využitím systémů APS (Advanced Planning and Scheduling)
 (Jan PRŮCHA)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5zwkal// | Strojní inženýrství / Průmyslové inženýrství a management | Theses on a related topic

Optimalizace podnikového procesu a návrh implementace ve společnosti APS HOLDING SE
 (Tomáš Brunát)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/48489 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

Příprava komponent pro e-kurz Příklady APS
 (Karel SPURNÝ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//rd2vp2// | Přírodovědná studia / Informatika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Implementace softwaru pro Aplikační procesing (APS) do finančních institucí
 (Jakub Kortus)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/63753 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

PŘÍPRAVA KOMPONENT PRO E-KURZ APS
 (Karel SPURNÝ)

2015, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//wslsu9// | Přírodovědná studia / Informatika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Návrh metodiky hodnocení plnění požadavků zákazníků po zavedení APS
 (Renáta Erlebachová)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87684 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Dramaturgické priority APS Moravan
 (Veronika Hromková)

2012, Bakalářská práce, Janáčkova akademie múzických umění v Brně

http://theses.cz/id//869umf// | Hudební umění / | Theses on a related topic

Analýza trhu s aplikacemi a technologiemi APS/SCM
 (Zdeněk Prášil)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14675 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)