Theses on the same topic (having an identical keyword):

art

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
K otázce kódu jako umění. Od typewriter art po ASCII art a softwarové umění
 (Simona Kubiczková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qgem2/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Device art a prípadová štúdia Device_art festival 2012/2013
 (Miloš Fecko)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lc0b7/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Land art a street art jako nástroje aplikace environmentální výchovy do výchovy výtvarné
 (Bohdana Kalinová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e5iam/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství estetické výchovy pro střední školy | Theses on a related topic

Fenomén umění ve veřejném prostoru na příkladu přehlídky Brno Art Open
 (Sabina Beranová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/geyq4/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Aktivizace vnímání výtvarného umění v projektech typu art week
 (Irena Rodriguez Točíková)

2019, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r3cq5/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova | Theses on a related topic

Artificial Life Art a udržateľné mesto: biologicky inšpirované umenie v ekologickom kontexte
 (Lucia Molnárová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ns0tj/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

The Art of Promoting - Promoting the Art (A Genre Analysis of Czech Theatres' Websites)
 (Veronika RUSŇÁKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ij0lfh// | Překladatelství a tlumočnictví / Angličtina pro překladatelskou praxi | Theses on a related topic

Výstava REMAKE: REthinking Media Art in K(C)ollaborative Environments z hľadiska kurátorskej stratégie
 (Lucia Kubová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s0vq8/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Theses on a related topic

Needle art v kontextu současného umění a uměleckého řemesla
 (Terezie Broklová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a89zk/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Theses on a related topic

The "art raid" on Britain: the depiction of herosim in British arts, 1939-1945.
 (Martin Fiala)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ycovq/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)