Theses on the same topic (having an identical keyword):

asistencni prvek

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Asistenční prvek vozidel pro bezpečné přecházení chodců - SAR
 (Trojan Ivanov)

2013, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//w3auol// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

Návrh nových prvků aktivní a pasivní bezpečnosti osobních automobilů užívaných seniory
 (Karel Kukačka)

2015, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9zpj08// | Dopravní inženýrství a spoje / Provozní spolehlivost dopravních prostředků a infrastruktury: Ochrana životního prostředí v dopravě | Theses on a related topic

Vývoj a současné trendy prvků aktivní bezpečnosti osobních automobilů
 (Lenka Hloušková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105351 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic