Theses on the same topic (having an identical keyword):

bezpecnostni sluzba

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Bezpečnostní systém ČR se zaměřením na soukromé bezpečnostní služby
 (Jiří Šmíd)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/s9qj4/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Soukromé bezpečnostní agentury a dobrovolnictví v bezpečnostní oblasti
 (Alžběta Vítová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/iviny/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Bezpečnostní informační služba jako příklad aktéra participujícího na zajišťování bezpečnosti České republiky
 (Rudolf Kos)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kwzy2/ | Tělesná výchova a sport / Speciální edukace bezpečnostních složek | Theses on a related topic

Bezpečnostní politika a bezpečnostní audit vybraného podniku
 (Filip Kubicz)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114091 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Soukromé bezpečnostní služby, jejich vliv na prevenci kriminality a součinnost SBS při vyšetřování trestného činu
 (Robert Vlček)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ngfkx/ | Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace | Theses on a related topic

Soukromá (Ne)Bezpečnost. Soukromé bezpečnostní služby jako možné riziko pro demokratický právní stát a lidská práva
 (Kristýna Foukalová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gecfo/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zvýšení kvality poskytovaných služeb soukromé bezpečnostní služby formou zavedení interního auditu dle ČSN EN ISO 19011:2012
 (Zuzana Plachá)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118739 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Theses on a related topic

Policista, strážník a pracovník soukromé bezpečnostní služby - srovnání jejich povinností a oprávnění
 (Pavel Dobišar)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/d8h6u/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Organizace a činnost soukromé bezpečnostní služby
 (Magda Uxová)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Soukromé bezpečnostní složky v České republice a jejich role
 (Silvie Kavková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wqqur/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)