Theses on the same topic (having an identical keyword):

bici nastroje

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Koncepce základního uměleckého vzdělávání ve hře na bicí nástroje
 (Martin Kleibl)

2017, Disertační práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/qooyq/ | Hudební umění / Interpretace a teorie interpretace | Theses on a related topic

Koncert pro bicí nástroje a orchestr
 (Irena Franková)

2011, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/snk94/ | Hudební umění / Kompozice | Theses on a related topic

Rozvoj interpretačních možností hry na bicí nástroje
 (Štěpán Hon)

2020, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/14317 | Hudební umění / Bicí nástroje | Theses on a related topic

Techniky hry na různé bicí nástroje - specifika a souvislosti
 (Ladislav Bilan)

2020, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/14137 | Hudební umění / Bicí nástroje | Theses on a related topic

Vývoj nároků na interpretaci děl českých skladatelů pro bicí nástroje od 60.let 20.stol. po současnost
 (Šimon Veselý)

2017, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9793 | Hudební umění / Bicí nástroje | Theses on a related topic

Školy Miloše Veselého a srovnání s jinými školami pro bicí nástroje.
 (Jaromír NOVÁK)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jh69ey// | Učitelství pro střední školy / Uč. HV pro ZŠ, SŠ a ZUŠ | Theses on a related topic

Hudební a mimohudební prvky vč. audiovizuálních v hudbě pro bicí nástroje ve 20. a 21. století
 (Oleg Sokolov)

2016, Disertační práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9097 | Hudebního umění / Interpretace a teorie interpretace | Theses on a related topic

Evropská specifika umění hry na bicí nástroje: Základy přirozené hry
 (Anton Zhdanovich)

2017, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9853 | Hudební umění / Bicí nástroje | Theses on a related topic

Bicí nástroje v Ázerbajdžánu
 (Mikhail Pashayev)

2013, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/8118 | Hudební umění / Bicí nástroje | Theses on a related topic

Tanec a bicí nástroje
 (Miroslav Stehlík)

2013, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/7973 | Taneční umění / Pedagogika tance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)