Theses on the same topic (having an identical keyword):

bpmn

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Analýza zákaznické cesty e-shopu s potravinami na českém trhu za použití BPMN 2.0
 (Esther Březinová)

2021, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/loslm/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Využití notace BPMN 2.0 při analýze podnikových procesů
 (Olga Pinegina)

2020, Diplomová práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/t58kw/ | Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika | Theses on a related topic

Použití asistivních technologií pro reprezentaci procesních diagramů v notaci BPMN
 (Jan Balák)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e1e54/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Ontologie pro BPMN
 (Branislav Paulis)

2014, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ydgmp/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Implementace notace BPMN a Petriho sítí pro podporu metodiky lean manufacturing
 (Antonín Srna)

2017, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yhyh2m// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

Využití BPMN ve Windows Workflow Foundation
 (Martin Bielik)

2018, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128587 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Modelování procesu pomocí BPMN notace a Petriho sítí
 (Michaela Metzlová)

2021, Diplomová práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//nyoyv3// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

Využití BPMN jako podpůrného nástroje pro procesní řízení nákladů metodou ABC
 (Martin Kopecký)

2018, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5405 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Automatizovaná transformace DEMO modelů do BPMN
 (Štěpán Tužil)

2019, Bakalářská práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//ljw4ru// | Informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)