Theses on the same topic (having an identical keyword):

bureaucracy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Byrokracie a veřejná správa
 (Tomáš Černý)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ajjv9/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Dopady nárůstu byrokracie na organizaci kulturních akcí - případová studie festivalu Hudba z FEKTu 2015-2019.
 (Lucie Sára Gőrigová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sl1eh/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Faktory ovlivňující negativní projevy byrokracie
 (Michal Matlas)

2010, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u7rvt/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Byrokracie ve veřejné správě
 (Irena Palichová)

2012, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zr408/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Byrokracie jako klasický model řízení veřejné správy
 (Petra Hrabcová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tojak/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Ambivalence vlivu a poslání byrokracie
 (Eva Frankotová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/heb1b/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Teorie byrokracie od Maxe Webera po Richarda Sennetta
 (Vendula PECHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//s5ew5q// | Politologie / | Theses on a related topic

Byrokracie - její vymezování a reflexe ve 20. století
 (Marie Rejdová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/onwos/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Byrokracie - její vymezování a reflexe ve 20. století
 (Marie Rejdová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/onwos/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Natura 2000 - Projev evropské byrokracie, nebo efektivní nástroj územní ochrany evropské přírody?
 (Dan ARNOŠT)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//j5edlv// | Geografie / Environmentální studia a udržitelný rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)