Theses on the same topic (having an identical keyword):

crisis map czech

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Mapy pro děti: potenciální využití v situacích ohrožení
 (Monika Rusnáková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1a7l/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Využití agilních metod v krizovém řízení
 (Oliver Hajdin)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gs1wb/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic