Theses on the same topic (having an identical keyword):

cteni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Porovnání úrovně hlasitého čtení a čtení s porozuměním u žáků 2. ročníku základní školy
 (Vlasta Moravcová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/emhxh/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Strategie čtení jako nástroj podporující dovednost čtení
 (Adéla Vítová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//l0u1q3// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk - specializace v pedagogice | Theses on a related topic

Výuka elementárního čtení a psaní (se zaměřením na genetickou metodu čtení s písmem Comenia Script)
 (Veronika Krausová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3964 | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Kratochvilné čtení o schytralé Finettě, jinák Popelce tak nazvané - od francouzské conte de fées k české knížce lidového čtení
 (Zuzana NEUGEBAUEROVÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//qy363s// | Filologie / Bohemistika - francouzský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Čtení SFUMATO jako efektivní metoda výuky prvopočátečního čtení na základní škole praktické
 (Dagmar Kalová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ly7i5/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Vliv e-čtení na vnímání textu
 (Tomáš Zima)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/axo6f/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Vliv čtenářské dílny na rozvíjení čtení s porozuměním u dětí v logopedické třídě ZŠ.
 (Olga Ondrušová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ahnza/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Srovnání sebehodnocení čtení dětí z cizích zemí a dětí pocházejících z České republiky
 (Naďa Hana Jírová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzeb7/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Možnosti výuky čtení na 1. stupni ZŠ, jejich přednosti nebo nedostatky v slabikářovém a poslabikářovém období primárního čtení
 (Iva Krausová)

2014, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//fn6fni// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Theses on a related topic

Didaktické pomůcky a hry ve výuce elementárního čtení genetickou metodou
 (Veronika Šicová)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hamrh/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)