Theses on the same topic (having an identical keyword):

deti s poruchami binokularniho videni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Práce s dětmi s poruchami binokulárního vidění v běžné MŠ
 (Ivana Gefingová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lt87a/ | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Možnosti intervenčních metod předškolního vzdělávání s akcentem na připravenost dětí s poruchami binokulárního vidění před zahájením školní povinné docházky
 (Martina DOKLÁDALOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//y698j4// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Theses on a related topic

Pleoptická cvičení s dětmi s poruchami binokulárního vidění ve speciální mateřské škole
 (Jarmila Němečková)

2017, absolventská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//2x6tgx// | Celoživotní vzdělávání / Studium v oblasti pedagogických věd – speciální pedagogika | Theses on a related topic

Dítě s poruchou binokulárního vidění v procesu speciálně pedagogické péče
 (Lucie Koutná)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hqe4u/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Význam ortoptiky a pleoptiky u dětí s poruchami binokulárního vidění v předškolním věku
 (Lucie ŠVIHELOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7yvuae// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Práce s dítětem s poruchou binokulárního vidění v mateřské škole
 (Iva SLOVÁČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//24kcg3// | Pedagogika / Předškolní pedagogika | Theses on a related topic

Možnosti využití volného času u dětí s poruchami binokulárního vidění
 (Sabina ČEMOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//rkbm1i// | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Školní zralost a připravenost dětí s poruchami binokulárního vidění
 (Denisa JUSKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//a6gsk9// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Inkluzivní vzdělávání dětí s poruchami binokulárního vidění v podmínkách běžné mateřské školy.
 (Martina GONGOLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//y99sja// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Dítě s poruchami binokulárního vidění v mateřské škole
 (Štěpánka FROUSOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1yjzxh// | Předškolní a mimoškolní pedagogika / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)