Theses on the same topic (having an identical keyword):

diferenciace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Diferenciace odsouzených a psychologické aspekty s diferenciací spojené
 (Jana Fabíková)

2017, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tfolc/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Diferenciace odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody a obviněných ve vazební věznici
 (Tereza Kolouchová)

2020, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/njirk/ | Bezpečnostní management v regionech / | Theses on a related topic

Úloha miRNA v řízení buněčného dělení a diferenciace lidských embryonálních kmenových buněk do neurálních kmenových buněk
 (Miroslava Peterková)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/omif7/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Regulace diferenciace lidských pluripotentních kmenových buněk manipulací signálování FGF2
 (Tereza Váňová)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i0ctf/ | Lékařská biologie (čtyřleté) / Lékařská biologie | Theses on a related topic

Regionálně-geografická diferenciace hazardu v ČR
 (David Fiedor)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jf9oc/ | Geografie (čtyřleté) / Regionální geografie a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Ovlivnění neurální diferenciace sinicovými metabolity
 (Šárka Martinková)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rr6n9/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

Diferenciace výtvarného projevu českých a internacionálních dětí předškolního věku
 (Lucie Valičová)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y7rgz/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Role nitrovaných mastných kyselin v regulaci pluripotence a diferenciace embryonálních kmenových buněk
 (Nikoletta Szamecová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ee8or/ | Aplikovaná biochemie / | Theses on a related topic

Polymerázová řetězová reakce jako nástroj detekce a diferenciace kmenů původce moru včelího plodu (Paenibacillus larvae)
 (Veronika Manišová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cfjew/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / | Theses on a related topic

Dopady umělé diferenciace na trhu s léčivy
 (Veronika Karásková)

2021, Bakalářská práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/y6tjx/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)