Theses on the same topic (having an identical keyword):

emergency management

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Process Framework for Emergency Management in the Czech Republic
 (Tomáš Ludík)

2014, Disertační práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p08bf/ | Informatika (čtyřleté) / Informatika | Theses on a related topic

Interaction, Simulation, Optimization and Monitoring of Processes in Emergency Management
 (Vojtěch Hubr)

2011, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w1iox/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

Webové mapy pro krizový management
 (Diana Putalová)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ay3ui/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Management bezpečnosti Zdravotnické záchranné služby v hlavním městě Praze
 (Petr Novotný)

2020, Diplomová práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/qms8j/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Management mimořádných událostí v přednemocniční neodkladné péči
 (Zbyněk Kudrna)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pmatt/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Krizový management na regionální úrovni: Případová studie spolupráce v rámci krizového managementu Tepláren Brno Špitálka a. s. a města Brna
 (Michaela Ceklová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/paaeg/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

Podmínky harmonizace map pro krizový management
 (Rudolf Šťastný)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fw2j6/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Havarijní plánování a management rizik v oblasti kovovýroby
 (Michala Kurková)

2018, Bakalářská práce, ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. / ŠKODA AUTO a.s.

http://theses.cz/id//i5c20r// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a řízení provozu, logistiky a kvality | Theses on a related topic

Management krizového řízení a krizová připravenost Městské části Praha 8
 (Jan Mikulenka)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/bzq04/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Havarijní plánování a krizový management pro případ mimořádné události ve finanční instituci
 (Barbora Pavlíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8457 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)