Theses on the same topic (having an identical keyword):

employee remuneration

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Vliv výkonnosti podniku na systém odměňování zaměstnanců
 (Adam Nádvorník)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ldjd2/ | Podniková ekonomika a management / | Theses on a related topic

Systém odměňování a motivace zaměstnanců ve vybraných podnicích
 (Lucie Rezková)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/p1zbu/ | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Systém odměňování zaměstnanců vybraného podniku
 (Lenka Konečná)

2013, Bakalářská práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/b1t37/ | Hospodářská politika a správa / Zdaňování | Theses on a related topic

Systém odměňování v organizaci Transcombi, s. r. o.
 (Helena Syblíková)

2006, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Analýza systému odměňování zaměstnanců v městské nemocnici
 (Anna Benešová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135460 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

Sjednocení systémů odměňování zaměstnanců při fúzi organizací
 (Michael Koutenský)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72221 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Zkvalitnění systému odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci
 (Eva Richterová)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117747 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Úprava systému odměňování zaměstnanců ve vybrané organizaci
 (Nikola Pyszková)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117746 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Analýza systému odměňování zaměstnanců ve firmě Lakovna Luxfarb
 (Petra Obrusníková)

2017, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/117667 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Posouzení hodnocení pracovního výkonu a odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti
 (Karolína Vavrečková)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127851 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)