Theses on the same topic (having an identical keyword):

environmentalni oblast

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Společenská odpovědnost firem se zaměřením na environmentální oblast
 (Lucie Andrová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/69842 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Společenská odpovědnost mediálního podniku se zaměřením na environmentální oblast
 (Kamila Benková)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110565 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika a právo v žurnalistice | Theses on a related topic

Dopady environmentálních změn na oblast Ladak se zaměřením na water management
 (Nela ŘÍMANOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7und8q// | Geografie / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Návrh koncepce environmentální interpretace pro oblast Hruboskalsko
 (Kateřina Pořízová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//cu0t6g// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Theses on a related topic

Využití činností se zaměřením na oblast environmentální výchovy v prostředí mateřské školy v Ústí nad Labem.
 (Pavla HAJNALOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//xv673q// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Modelování udržitelného rozvoje v mikroregionu pomocí fuzzy množin - environmentální oblast
 (Luboš Nejtek)

2009, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//kg105h// | Systémové inženýrství a informatika / Informatika ve veřejné správě | Theses on a related topic

Fenomén straight edge v environmentálních souvislostech, se zaměřením na oblast střední a východní Evropy
 (Jan Michoin)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z97oh/ | Humanitní environmentalistika (tříleté) / Humanitní environmentalistika | Theses on a related topic

Vliv volnočasové organizace na dítě předškolního věku v environmentální oblasti Dítě a svět
 (Anna KOTLÁROVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8cua8e// | Specializace v pedagogice / Pedagogika předškolního věku | Theses on a related topic

Návrh integrovaného systému řízení v podnikové praxi s akcentem na oblast EMS
 (Alena Navrátilová)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119401 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Vlivy evropeizace v oblasti environmentální dimenze společné zemědělské politiky Evropské unie - případ České republiky
 (Michal Duspiva)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mm8wk/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)