Theses on the same topic (having an identical keyword):

expected shortfall

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Score-driven Models for Value at Risk and Expected Shortfall
 (Kateřina Nováková)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78570 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Portfolio Value at Risk and Expected Shortfall using High-frequency data
 (Marek Zváč)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53597 | Finance a účetnictví / Finanční inženýrství | Theses on a related topic

Stanovení solventnostního kapitálového požadavku v rámci Solvency II
 (Anna Žiaková)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102329 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Určení míry rizika portfolia finanční instituce
 (Zuzana Kmeťová)

2010, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79926 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Stanovení solventnostního kapitálového požadavku dle Solvency II
 (Petra Matušková)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/90930 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Ocenění vybrané firmy za rizika
 (Kateřina Pešková)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102447 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Matematické modely pro měření tržních rizik
 (Tomáš Jeřábek)

2018, Disertační práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dm8jo/ | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Tvorba optimálního portfolia finančních aktiv
 (Zdeňka Ultmannová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/102093 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Řízení vybraných rizik dle směrnice Solvency II
 (Ingrid Petrová)

2015, Disertační práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111215 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Rethinking risk management practices in light of the Icelandic financial crisis
 (Václav Stárek)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/34153 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)