Theses on the same topic (having an identical keyword):

handicap

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Analýza produkční práce na projektu Benefiční koncert pro Handicap
 (Barbora Slavíková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ndh1ii// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Produkce | Theses on a related topic

Hodnocení hlasových obtíží u pacientů s benigním onemocněním hrtanu (Voice Handicap Index).
 (Katarína Kollová)

2015, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//sggxun// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Je pro dítě handicap vyrůstat v neúplné rodině?
 (Markéta BENEŠOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//8dlckz// | Specializace v pedagogice / ČJ SV se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Pracovní uplatnění osob s mentálním postižením v kontextu komplexních sociálních služeb Handicap centra Srdce o.p.s
 (Miroslava JANDOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//swyf2e// | Pedagogika / Školský management | Theses on a related topic

Sociokulturní handicap romských dětí
 (Markéta Taterová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//m1t1q1// | Sociální práce / Sociální pracovník | Theses on a related topic

Život pohledem mandlových očí: Downův syndrom jako sociální handicap
 (Eva Horáková)

2015, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j711x1// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Handicap není překážka
 (Jitka Ryšavá)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//19u5i9// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Theses on a related topic

The system of custody of people with handicap in Chile and possibilities of its improvement
 (Barbora Bílková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//rowyls// | International Territorial Studies / International Development Studies | Theses on a related topic

Sociální handicap nadaných nechtěných dětí
 (Lenka Korbelová)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//ka5dmu// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)