Theses on the same topic (having an identical keyword):

harmonizacia

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Harmonizácia práva obchodných spoločností v Európskej únii
 (Lívia Takácsová)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/pdxo9/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Harmonizácia nepriamych daní v EÚ
 (Kristína Jonášová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/fzcjb/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Harmonizácia daní v európskom integračnom procese
 (Mária Terefenková)

2015, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/s0jl2/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Harmonizácia nepriamych daní v kontexte súčasného vývoja európskeho integračného procesu
 (Ľubica Šimičáková)

2012, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ilnnu/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Účtovný systém podniku a jeho harmonizácia s medzinárodnými účtovnými štandardmi
 (Vladimír Odor)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/bv7zy/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Harmonizácia daňových systémov a jej dopad na vybrané štáty
 (Kristína Kajanová)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127839 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

Spotrebné dane v SR a harmonizácia ich právnej úpravy s právom Európskej únie
 (Marcel Nemček)

2010, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/w7sa2/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Vývoj daňového systému SR a harmonizácia priamych daní v EÚ
 (Zuzana Hradská)

2006, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/h5q5z/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Harmonizácia daňových systémov vo vybraných krajinách Európskej únie
 (Ján Buček)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/91628 | Ekonomika a management / Účetnictví a daně | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)