Theses on the same topic (having an identical keyword):

heterocykly boru

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Organické sloučeniny boru jako fluorescenční biosondy
 (Diana Briestenská)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ooka7a// | Farmakochemie a medicinální materiály / | Theses on a related topic

Příprava heterocyklických sloučenin s atomem boru reakcí enaminoamidů s 4-substituovanými benzendiazonium-\nl{}tetrafenylboráty
 (Luboš Socha)

2011, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//hz4yye// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic

Syntéza a fluorescenční chování vybraných O-B-N heterocyklů s kumarinovým motivem
 (Hana Doušová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//295muf// | Chemie / Organická chemie | Theses on a related topic